Asia Pacific Subcommittee

Co-Chairs:

Ya-Chin King, National Tsing Hua University

Ru Huang, Peking University

Toshifumi Irisawa, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

Members:

Wenchi Ting, UMC

• S. Z. Chang, Powerchip Semiconductor Manufacture Corporation

• Dai-Ying Lee, Macronix International Co., Ltd.

• Bing-Yue Tsui, National Yang Ming Chiao Tung University

• Chrong Jung Lin, National Tsing Hua University

• Chen-Hsin Lien, National Tsing Hua University

• Jeng-Ya David Yeh, TSMC

• Wen Yueh Jang, Powerchip Semiconductor Manufacture Corporation

• JianJang Huang, National Taiwan University

• Jia-Min Shieh, Taiwan Semiconductor Research Institute, NARlabs

Tuo-Hung Hou, Taiwan Semiconductor Research Institute, NARlabs

• Dongwon Kim, Samsung

• Dae-Hyun Kim, Kyungpook National University

• Kin-Leong Pey, Singapore University of Technology and Design

• Xiao GONG, National University of Singapore

• Samit Kumar Ray, IIT KGP

Mansun Chan, Hong Kong University of Science and Technology

Huaqiang Wu, Tsinghua University

Jin-Feng Kang, Peking University

Yi Zhao, Zhejiang University

Peng Zhou, Fudan University

 Ming He, Peking University

Litao Sun, Southeast University

Zhigang Ji, Shanghai Jiao Tong University 

Jiro Ida, Kanazawa Institute of Technology

Satofumi Souma, Kobe University

Tetsu Ohtou, Tokyo Electron

Dandan Zhao, KIOXIA Corporation