Analog, Mixed-Signal & RF Design Subcommittee

Chair :
Seng-Pan (Ben) U, University of Macao, China
 
Co-Chair :
Po-Chiun Huang, National Tsing Hua University, Taiwan
 

Members : 
• Baoyong Chi, Tsinghua University, China
• Shen Feng, Montage Corporation, China
• Hsieh-Hung Hsieh, TSMC, Taiwan
• Chung-Chih Hung, National Chiao Tung University, Taiwan
• Jaeha Kim, Seoul National University, Korea
• Yan Li, Qorvo Inc., USA
• Yu-Te Liao, National Chiao Tung University, Taiwan
• Yan Lu, University of Macao, China
• Ginkou Ma, Industrial Technology Research Institute, Taiwan
• Kenichi Okada, Tokyo Institute of Technology, Japan
• Woogeun Rhee, Tsinghua University, China
• Kea Tiong Tang, National Tsing Hua University, Taiwan
• Yang Xu, Illinois Institute of Technology, USA
• Feng Zhao, Apple Inc., USA