General Co-chairs

Donald Y.C. Lie

Texas Tech. University, USA

Jiun-In Guo

National Chiao Tung University, Taiwan